Regisztrálj rendezvényeinkre

Joomla űrlapépítő by JoomlaShine

Pest Megyei Civil Információs Centrum

Pest Megyei CIC születésnapi rendezvénye

„Öt éve lobban fel a Civil Információs Centrumok lángja”

és a láng hordozásában a dunavarsányi Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány, mint a Pest Megyei Civil Információs Centrum cím birtokosa folyamatosan részt vesz. E szolgálat évfordulójának a megünneplésére január 23-án az irodánknak is helyt adó Soli Deo Gloria Közösségi Házban, Dunavarsányban születésnapi-szakmai rendezvényt tartottunk.

A program ünnepi szakaszát zenés gyermekköszöntővel nyitottuk a Multitalent Stúdió előadásában. Míg Dr. Bóna Zoltán, a Centrum szakmai vezetője a Centrumok kiemelkedően fontos szerepéről beszélt a súlyos terhek alatt roskadozó civil életben, addig Veres Albert a címbirtokos Alapítvány kuratóriumi elnöke a címadományozónak mondott különös is köszönetet a Centrumok létrehozásáért, és ezáltal a helyben is megvalósuló áldásokért.

A határon túli vendégeink között dr. Duray Miklóst, szlovákiai magyar politikust, írót, egyetemi tanárt, a Centrumunk határon túli partnerének, a Szövetség a Közös Célokért elnökét, valamint Pogány Erzsébetet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatóját köszönthettük. Takács Albert erdélyi lelkipásztor a Magyarói Református Gyülekezetből vett részt az ünnepségen, akit Dunavarsányhoz nemcsak a Centrumunk köti, hanem egyéb civil és baráti kapcsolatok egyaránt.

Kontha Benőné a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia elnöke köszöntő szavaival a születésnap mellett a majosházi Hospice Ház építésének bíztató előrehaladásáról beszélt.

A Civil Információs Centrumok létrehozásának 5. évfordulója alkalmából Pánczél Károly országgyűlési képviselő tartott ünnepi beszédet és a tortás-pezsgős ünneplést a Csujjogató Egyesület néptánca vezette át a szakmai fórumra.

Az első vendégelőadó Németh Ágota a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezető e-közigazgatási szakértője mutatta be a Cégkapu alkalmazását, gyakorlati használatát, és annak kötelező regisztrációs indokát.

A címadományozó Emberi Erőforrás Minisztériumot dr. Kecskét Péter főosztályvezető képviselte, aki a civil területet érintő aktuális jogszabályi változásokról beszélt.

A szakmai nap záró előadását Kreutz László a Fellowes Hungary Kft. igazgatója tartotta meg az adatkezelést érintő legfontosabb kihívásokról, feladatokról.

Köszönjük valamennyi előadónak, résztvevőnek a szakmai napon való megjelentést és sokszor 5 éves működést kívánunk valamennnyi Civil Információs Centrumnak és az általuk mentorált civil szervezeteknek szerte az országban.

 

 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

szakmai tanácsadó

 

emberi eroforrasok      emberi eroforras tamogataskezelo     nea

 

 word 1

word 2

 word 3
Pogány Erzsébet igazgató és Veres Albert kuratóriumi 
elnök aláírja a Centrum és a Szövetség a Közös Célokért 
2018. évre vonatkozó partnerségi megállapodását
 Vendégek és házigazdák  

Csobolyó Miklósné, a Pest Megyei Civil Információs Centrumnak otthont adó Soli Deo Gloria Közösségi Ház háziasszonya

 Csobolyóné Kati a ház gazdaasszonya  dr. Bóna Zoltán szakmai vezető  Duray Miklós
 Csobolyóné Kati, a ház gazdaasszonya  dr. Bóna Zoltán szakmai vezető  Duray Miklós
 Kontha Benőné elnök Református Dunamenti Kistérségi Diakónia  Pánczél Károly országgyűlési képviselő Gergőné Varga Tünde polgármester és dr. Bóna Zoltán  Pogány Erzsébet igazgató. Szövetség a Közös Célokért Társulás Felvidék
Kontha Benőné elnők Református Dunamenti Kistérségi  Diakónia Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Gergőné Varga Tünde polgármester és dr. Bóna Zoltán Pogány Erzsébet igazgató - Szövetség a Közös Célokért Társulás Felvidék
Születésnapi köszöntő Tájékoztatás az adatkezelésről a civil szektorban Tájékoztató a Cégkapu kötelező regisztrációjáról
Születésnapi köszöntő Tájékoztatás az adatkezelésről a civil szektorban Tájékoztató a Cégkapu kötelező regisztrációjáról
Takács Albert lelkipásztor Magyarói Református Gyülekezet Erdély Ünnepi gyermektánc a Csujjogató Egyesület előadásában  
Takáts Albert lelkipásztor Magyarói Református Gyülekezet - Erdély Ünnepi gyermektánc a Csujjogató Egyesület előadásában  

 

 

Hírek & információk

Gyakran ismételt kérdések a pályázatokról

A www.civil.info.hu oldalon folyamatos tájékoztatást adnak a pályázatokról. A beadásra szolgáló felület pedig a www.eper.hu oldalon érhető el.

- Alapítvány (közalapítvány nem)

- Egyesület
- Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

Kizárt szerveztek:

- Költségvetési törvényben nevesítve részesül támogatásban
- Működésre biztosított költségvetési támogatás felhasználásával – kötelezettségét megszegve – még nem számolt el.

A pályázat benyújtása független a közhasznúságtól, tehát akár közhasznú, akár nem közhasznú jogállású szervezet nyújthat be pályázatot.

Ez esetben arról van szó, hogy mivel egy előre meghatározott forrásösszeget oszthatnak szét a kollégiumok, és ez sajnos nem végtelen, ezért több pályázat várólistára kerül. A pályázatok helyezéseit pontszámok alapján határozták meg a kollégiumok, s amely egy bizonyos pontszám alá került, az várólistás lett. Ezek a pályázatok is támogathatóak, teljesen megfelelőek, és jutott volna támogatás akkor, ha lett volna rá elég forrás. Persze még így is juthat, ha a nyertesek közül valaki kiesik, mert például nem veszi igénybe a pályázati forrást, akkor a várólista sorrendje alapján valaki feljebb kerül.

Létesítő okiratot akkor kell benyújtani újra, ha változás történt a bent lévőhöz képest. Ez esetben viszont, új regisztrációs nyilatkozatot is kell nyomtatni és beküldeni.

Ha az előző évi működési pályázat be lett nyújtva egy bizonyos kollégiumhoz, akkor az új működési pályázat esetében is oda kell benyújtani, vagy esetleg lehet e másik kollégiumot választani?

Igen, lehet. A szöveges részben indokolják, hogy melyik kollégium felel meg legjobban a tervezett tevékenységnek. Kollégiumváltás esetén új regisztrációs nyilatkozatot beküldése szükséges, amennyiben a szervezet fő tevékenységi köre a korábbiakhoz képest megváltozott.

Igen így megfelelő. A pályázatban csatolandó dokumentumok az adott helyen szerepelnek, azokat ott kell feltölteni. A bírósági elhelyezésről nyilatkozni kell a pályázatban az adott helyen.

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 3.000,- Ft. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Igen a befizetésről a szervezet számlát kap.

A pályázatok formai ellenőrzést követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

Módosítási kérelem benyújtására szerződéskötés előtt is van lehetőség, szerződéskötés után pedig a projektidőszak végéig lehet módosítani az EPER-ben benyújtott kérelem formájában.

Igen, a normatív támogatás a nyertes pályázóknak megítélt támogatási összeg része.

Igen, a pályázó szervezet képviselőjének (együttes aláírás esetén képviselőinek) cégszerű aláírásával ellátva.

Igen, a beszámoló ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi. Hiányosság esetében előterjeszti a beszámolót a Kollégium részére.

Nem. A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, elő- vagy utófinanszírozás formájában. Előfinanszírozásra vonatkozó igényt a pályázatban kell jelölni.

Dokumentumtár

IDE kattintva letölthetőek a Partnérségi Napjainkon bemutatott segédanyagok, prezentációk, stb. 

IDE KATTINTVA elérhető minden olyan hasznos dokumentum és segédlet ami a civilszerevezetek alapításához, napi munkájához szükséges lehet.

A referensi adatbázis elérhető ITT Microsoft Excel formátumban.

Archív dokumentumok letöltése ITT

soli deo gloria

 istenszolg misszio

Joomla templates by JoomlaShine