Tisztelt Civil Partnereink!

Csatoltan küldjük szíves felhasználásra Dr. Vass Norbert, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi szakértője, illetve Dr. Szvathné dr. Szalay Márta, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Civil, Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatósága igazgatója által tartott előadások prezentációs anyagát.

Szintén csatoltuk a rendezvényen már kiosztásra került „GDPR kérdezz-felelek” anyagot, amely a NAIH állásfoglalását, iránymutatását tartalmazza.

Az anyagok az alábbi linkekről érhetők el:

Bemutató az általános adatvédelmi rendeletről

GDPR kérdezz-felelek

A hétvégén immár negyedik alkalommal rendezték meg Nagypakán a Grace-cup elnevezésű sportnapot, amelynek fődíja a Polgármester Vándorserlege volt. A nagyszabású rendezvényen három országból, Szerbiából, Magyarországról és Szlovákiából közel 130 egészségkárosodott és mozgáskorlátozott versenyző vett részt.

A cikk folytatásáért kattintson ide!

Civil Érzékenyítő Nap Szigethalmon

 

A legtöbb nyelv bölcsességét jelzi, hogy ugyanazzal a szóval fejezi ki az emberi testet alkotó szervek közösségét és a közös értékrend, érdekek, tevékenység, spiritualitás, vagy elkötelezettség mentén – többnyire önkéntesen – csoportosuló emberek közösségét és ez a szó a szervezet. A közös szóhasználatot pedig az teszi lehetővé, hogy van egy nagyon fontos jellemzőjük, nevezetesen az érzékenység.

Az emberi szervezet felépítése rendkívül komlex. Fejből, kézből, lábból, belső szervekből és még hosszan sorolhatnám mi mindenből áll. Fiziológiai működésének pedig éppen az ad lehetőséget, hogy ezek a szervek logikus összeköttetésben, érzékenyen hatnak egymásra és ez az érzékenység érvényes a külvilágra is. Az analógia csak megerősíttetik, hiszen ugyanez szórul szóra érvényes a humán szervezet komplexitására is. Ez esetben is egyformán fontos, hogy a szervezetet alkotó tagok érzékenyek legyenek egymás értékeire, és legalább ennyire érzékenyek legyenek a külvilág szükségleteire. Ahogy az emberi szervezet reagál a hőre, hiszen didereg a hidegben, izzad a melegben, vagy, hogy fájdalmat érez a durva hatásoktól, illetve örömet, megnyugvást egy kézszorítástól, egy kedves mosolytól, vagy egy öleléstől, úgy a társadalmi szervezet, egy egészséges önkéntes közösség különösen is érzékeny a körülötte lévő világ pozitív, de még inkább kihívó, terhes, nehéz jelzéseire. Az emberi fiziológiai szervezetünket óvjuk, védjük, ápoljuk. Egy betegség, sérülés, sőt akár egy verbális megbántás esetén is, ez az érzékenység még jobban aktiválódik, felfokozódik, megerősödik és a gyógyulás felé segíti a szervezetet.

Őszintén hiszem, hogy a nyelvi kialakulás, fejlődés az emberek önkéntes közösségének a definiálásánál is az előbb említettek hatása alatt történtek, amit aztán később tudatosan fejlesztett tovább az ember.

A civil szervezeteknek az emberi szervezethez való hasonlítását tehát megítélésem szerint elsősorban az érzékenység indokolja. Hiszen a civil szervezet létrejöttének indoka, hogy az alapítók érzékenyek. Érzékenyek egy társadalmi kihívásra, amelynek lehet ökológiai, humántársadalmi, kulturális-, egészség-, vagy biztonsághiányossági hangsúlya. S ahogy az emberek szervezetének felépítése, megjelenése és tevékenysége különbözik, nincs két egyforma ember, ugyanúgy a civil szervezetek is számos, különböző feladatot vállalnak magukra, különböző tevékenységet látnak el, és rendkívül sokszínűen jelennek meg a környezetükben. A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény augusztus 18-án egy szép késő nyári délutánon adott helyett az egészségkárosodottak és mozgáskorlátozottak iránt érzékeny, az ő megsegítésükre szerveződő civil szervezeteknek.

A civil társadalom sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben, de még mindig tanulnunk, gyakorolnunk kell, erre egymást érzékenyítenünk kell, hogy az ember homo politicus, közösségi ember, és embersége igazán akkor teljesedik, amikor ennek önkéntes civil formáit tudatosan magára veszi. A 2011. évi Civil törvényünk preambuluma rögzíti, hogy civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához. Ez egyszerre megtisztelő és elkötelező. Érzékenység nélkül a megtiszteltetést nem vesszük magunkra, és így az elköteleződésünknek egy fontos motívumát veszítjük el. Az érzékenység tehát már a belső lelkiismereti, és a külső társadalmi/törvényi meghívás érzékelésével megkezdődik.

Az Érzékenyítő Nap arra rendeltetett, hogy valamennyi civil szervezeti alapító, vezető, tag vagy önkéntes érzékenységét a járásban, a megyében, sőt határon túl is, az egészségkárosodott és mozgáskorlátozott társaink felé irányítsuk, és arra a munkára mutassunk rá, amelyet a megsegítésük érdekében a civil szervezetek, önkéntesek, szülők és hozzátartozók végeznek/végezhetnek.

Őszintén írom, hogy emberfeletti kiváltságnak tartom azt az érzékenységet és készséget, hogy közvetlenül primer feladatként forduljunk oda a mozgáskorlátozottakhoz. Ez az érzékenység nem mindenkinek adatik meg. Viszont lehetünk érzékenyek úgy is, hogy érdeklődéssel és támogatással fordulunk mind a rászorultak, mind pedig az áldozatos munkát végzőkhöz. Centrumunk nagy öröme, hogy állandó felvidéki partnerünk, a Szövetség a Közös Célok munkatársaival közösen sikerült olyan partneri kapcsolatot kialakítani, amelyben a tököli Csefosz és a felvidéki Grace közösen tudtak sikeresen pályázni.

Legyünk érzékenyek azzal is, hogy elvisszük a hírüket a világban, méghozzá először is a mi kis világunkba, a településeinkre, a járásokba, a megyékbe határon innen és túl. Egyrészről, hogy azok, akiknek szükségük van a civil segítségre, bizalommal tudjanak hozzájuk fordulni. Másrészről pedig, hogy egyre többek szívbéli érzékenysége növekedjék.

És nem utolsó sorban arról se mondjuk le, hogy egyre többen az érzékenységnek azt a fokát is elérjük, hogy civil szerveződés aktivistájaként primer módon fordulunk oda a rászorulókhoz.

 

Nagyné dr. Csobolyó Eszter szakmai tanácsadó

P1180215

P1180222

P1180232

P1180234

P1180255

P1180263

Joomla templates by JoomlaShine