A pályázati felhívás és adatlap ezen a linken letölthető.

palyazat1

palyazat2

 

 

ERSTE Higgy magadban! Pályázati felhívás

Pályázati kiírás
Erste: Higgy magadban! Pályázat

A pályázat kiírója, az Erste Bank Hungary Zrt. pályázatot hirdet szervezetek, magánszemélyek részére közösségi célokat szolgáló egyedi ötleteinek, projektjeinek támogatására.


A pályázat célja:
Az Erste Bank Higgy magadban! pályázatának célja, hogy anyagi és szakmai támogatást nyújtson szervezetek és magánszemélyek részére olyan ötletek, projektek megvalósításához, amelyek hosszútávon segítik a projekt célcsoportjainak életét és példamutatóan állnak ki kitűzött társadalmi szerepvállalásuk mellett, továbbá amelyek megvalósíthatóak és fenntarthatóak.

A pályázók köre:
• A pályázaton részt vehetnek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozások
• civil szervezetek
• nonprofit szervezetek
• magánszemélyek


A pályázaton nem vehetnek részt az Erste Bank Csoport és az Erste Bank Hungary Zrt. alkalmazottai és tisztségviselői, valamint azok közeli hozzátartozói, továbbá azon szerzvezetek, amelyek tagja vagy vezető tisztségviselője ilyen személy.

Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a pályázaton való részvételre csak akkor jogosult, ha törvényes képviselője ehhez írásban hozzájárult. Ennek megfelelően e korlátozottan cselekvőképes személyek kötelesek az Erste Bank Hungary Zrt-nek a pályázat mellékleteként feltöltve eljuttatni a törvényes képviselőjük által aláírt hozzájáruló nyilatkozat egy példányát, ennek hiányában a pályázatból kizárhatók.

Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, nevében pályázatot törvényes képviselője nyújthat be.

A pályázat menete:

Pályázati követelmények: Érvényes pályázat benyújtásának feltétele a teljeskörűen kitöltött pályázati adatlap elektronikus benyújtása a www.erstehiggymagadban.hu weblapon. A beérkezett pályázatokat a zsűri megvalósíthatóság, egyediség, fenntarthatóság és a tervezett társadalmi szerepvállalás mértéke szerint előszelektálja és a kiválasztott pályázatok feltöltésre kerülnek a www.erstehiggymagadban.hu weboldal Pályázatok aloldalára. Az előszelektáláson kiválaszott pályázatokról a pályázók e-mail értesítést is kapnak a pályázáskor megadott e-mail címükre.

Egy pályázó maximum három ötlet, projekt megvalósításához nyújthat be pályázatot.


Pályázás időszaka: A pályázatokat 2017.08.21-től 2017.10.31-ig lehet benyújtani.


A pályázó a pályázatra való jelentkezés időtartama alatt bármilyen értesítés nélkül visszavonhatja pályázatát a www.erstehiggymagadban.hu weblapon, ebben az esetben a pályázatot a nyertesek kiválasztásakor figyelmen kívül kell hagyni.

Közönségszavazás időszaka: A weboldalra felöltött pályázatokra 2017.11.20-tól 2017.12.15-ig lehet voksolni.

Zsűrizés: A legtöbb közönségszavazatot gyűjtő pályázat nyer. Az Erste Bank Hungary Zrt. szakmai zsűrije 2017.12.15- 2017.12.19. között további két jelentkező választ ki a fent említett szempontok alapján. A 3 nyertes pályázat között a zsűri osztja fel a rendelkezésre álló teljes keretösszeget a projekt igényeit figyelembe véve a rendelkezésre álló teljes keretösszeg mértékéig.

Eredményhirdetés: A három nyertes pályázatot 2017.12.20-án teszi közzé az Erste Bank a www.erstehiggymagadban.hu weboldalon.

A pályázat keretösszege:


A pályázaton támogatásban részesített projektekre fordítható keretösszeg összesen bruttó 10 millió forint.

A támogatás mértéke:


A pályázók projektenként bruttó 2 milliótól forinttól bruttó 5 millió forintig terjedő támogatást igényelhetnek. Az Erste Bank Hungary Zrt fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályázók által igényelt összegnél kevesebb pénzbeli támogatást nyújtson, figyelemmel a rendelkezésre álló maximálisan bruttó 10 millió forint keretösszegre.

A támogatás formája:
• pénzbeli támogatás: a pályázat nyertesei egyszeri, elszámolás-köteles, vissza nem térítendő előfinanszírozásos támogatásban részesülnek és
• szakmai támogatás: a pályázat nyertesei az ötletük, projektjük megvalósításához szükséges szakmai tanácsadásban, oktatásban, mentorálásban részesülnek.

A pénzbeli támogatás adózása azok átvételének időpontjában érvényes adó- és járulékszabályok alapján történik, az adó- és járulék megfizetésére a nyertes pályázó köteles.

A támogatás felhasználhatóságának ideje, részletei:

A nyertes pályázók a nyertes pályázatok közzétételét követően írásbeli értesítést kapnak a megnyert pénzbeli támogatás összegéről. A megnyert támogatás egy összegben 2017.12.20-án kiutalásra kerül a nyertes pályázó által megadott számlaszámra, és 2017.12.20-tól 2018.12.19-ig
használható fel a pályázatban benyújtott projektcélra.

A nyertes pályázó negyedévente (2018. március 31-ig, 2018. június 30-ig és 2018.12.19-ig) írásban részletes beszámolót küld a bank felé a projekt megvalósulásának státuszáról, amelyhez csatolja a projekthez felhasználásra kerülő összegekről a számlamásolatokat.

A nyertes pályázó hozzájárul ahhoz és közreműködik abban, hogy a projekt megvalósulását az Erste Bank nyomon kövesse és dokumentálja, írásos, képes illetve videós anyagokat készítsen róla és azt közzé tegye bármely kommunikációjában időtől és konkrét felhasználási céltól függetlenül.

A pályázat beadásának határideje, módja:


A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a www.erstehiggymagadban.hu weboldalon keresztül lehet benyújtani 2017.08.21-től 2017.10.31-ig.

 

A pályázatok elbírálása:


A pályázatok közül a három legsikeresebb projekt részesül támogatásban. Az első pályázat közönségszavazással kerül kiválasztásra. A közönségszavazáson a legtöbb szavazatot gyűjtő projekt nyer. A voksokat 2017.11.20-tól 2017.12.15-ig lehet leadni elektronikus úton, a
www.erstehiggymagadban.hu weboldalon keresztül. Az Erste Bank Hungary Zrt. szakmai zsűrije további két nyertest jelöl ki a következő szempontok alapján: megvalósíthatóság, egyediség, fenntarthatóság és a tervezett társadalmi szerepvállalás mértéke. Az eredményhirdetés 2017.12.20-án, az Erste Bank Higgy magadban! pályázatának weboldalán történik.

Az Erste Bank Hungary Zrt. hiánypótlást, vagy kiegészítő információt, személyes magyarázatot, bemutatót kérhet, amennyiben a beérkezett ajánlatok további kiegészítésre szorulnak.

További információk:


A pályázók olyan tisztességtelen cselekménye, mely az Erste Bank Hungary Zrt.-t a pályázat elfogulatlan értékelésében, a pályázat összehasonlításában, vagy a döntésben befolyásolja, a pályázó pályázatának elutasítását, az értékelésből való kizárást eredményezi.

A pályázati felhívás módosítására, visszavonására, vagy érvénytelenítésére, megszüntetésére a Erste Bank Hungary Zrt. bármely jogkövetkezmény nélkül jogosult, semmilyen felelősség, illetve kártérítési kötelezettség nem terheli, ideértve a Ptk. 6:587 §-ban szabályozott, utaló magatartással okozott kár megtérítését is.

Az Erste Bank Hungary Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a www.erstehiggymagadban.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

A pályázók – a pályázat elkészítésével kapcsolatban – semmilyen jogcímen, semmiféle költségtérítésre nem tarthatnak igényt.

A pályázat benyújtásával a pályázó visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy teljes körűen megismerte és elfogadja a pályázati kiírást, és az abban foglaltakat magára nézve feltétel nélkül, kötelezőnek elfogadja.

További információkért látogasson el a www.erstehiggymagadban.hu weboldalunkra, illetve kérdéseit felteheti a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Sikeres pályázást és sok sikert kívánunk!
Erste Bank Hungary Zrt.
Budapest, 2017.08.18

Joomla templates by JoomlaShine