forrás: Nemzeti Együttműködési Alap
„civil szervezetek működési célú támogatása 2013.” – GYIK

Hol lehet a pályázati kiíráshoz és az adatlaphoz hozzáférni?

 

Ki pályázhat?

Pályázhat:

- Alapítvány (közalapítvány nem)
- Egyesület
- Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

Kizárt szerveztek:

- Költségvetési törvényben nevesítve részesül támogatásban
- Működésre biztosított költségvetési támogatás felhasználásával – kötelezettségét megszegve – még nem számolt el.

2014-ig ha nem változtat közhasznú jogállásán a pályázó szervezet, pályázhat-e a mai állapot szerint?

A pályázat benyújtása független a közhasznúságtól, tehát akár közhasznú, akár nem közhasznú jogállású szervezet nyújthat be pályázatot.

Mit jelent az, hogy várólistára került a pályázat?

Ez esetben arról van szó, hogy mivel egy előre meghatározott forrásösszeget oszthatnak szét a kollégiumok, és ez sajnos nem végtelen, ezért több pályázat várólistára kerül. A pályázatok helyezéseit pontszámok alapján határozták meg a kollégiumok, s amely egy bizonyos pontszám alá került, az várólistás lett. Ezek a pályázatok is támogathatóak, teljesen megfelelőek, és jutott volna támogatás akkor, ha lett volna rá elég forrás. Persze még így is juthat, ha a nyertesek közül valaki kiesik, mert például nem veszi igénybe a pályázati forrást, akkor a várólista sorrendje alapján valaki feljebb kerül.

Szükséges-e benyújtani újra létesítő okiratot, bírósági bejegyzés igazolást, ha már nyertes pályázatok miatt a korábbi években benyújtottunk?

Létesítő okiratot akkor kell benyújtani újra, ha változás történt a bent lévőhöz képest. Ez esetben viszont, új regisztrációs nyilatkozatot is kell nyomtatni és beküldeni.

A közhasznú civil szervezetek a beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletüket Az Országos Bírósági Hivatal részére történő elektronikus feltöltésére hol (melyik web helyen, internetcímen) tehetik meg?

Még nem lehet elektronikusan közzétenni a beszámolót, az illetékes hatóság nem tudta még megteremteni ehhez a szükséges feltételeket. 2012. december 31. az új határidő erre.
Így postai úton adják be a beszámolót, mert egyelőre nincs másra lehetőség.

Ha a 2012-es működési pályázat be lett nyújtva egy bizonyos kollégiumhoz, akkor a 2013-as működési pályázat esetében is oda kell, benyújtani vagy esetleg lehet e másik kollégiumot választani?

Igen, lehet. A szöveges részben indokolják, hogy melyik kollégium felel meg legjobban a tervezett tevékenységnek. Kollégiumváltás esetén új regisztrációs nyilatkozatot beküldése szükséges, amennyiben a szervezet fő tevékenységi köre a korábbiakhoz képest megváltozott. A 2013-as szakmai pályázatokat ugyanahhoz a kollégiumhoz lehet majd beadni, amelyikhez a 2013-as működési pályázatot beadták.

A számviteli beszámoló letétbe helyezési igazolását és a pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a "Dokumentum beküldő" fülön keresztül töltöttük fel. Ez így megfelelő, vagy magában a pályázatban kell felcsatolni ezeket a dokumentumokat?

Igen így megfelelő. A pályázatban csatolandó dokumentumok az adott helyen szerepelnek, azokat ott kell feltölteni. A bírósági elhelyezésről nyilatkozni kell a pályázatban az adott helyen.

A 2013. évi működési pályázat kapcsán tervezhető-e a közhasznú szervezet elnökének vagy vezető tisztségviselőjének részmunkaidős foglalkoztatása?

A pályázati kiírás szerint IGEN!

Milyen díjakat kell fizetnem a pályázat beadásáért?

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 3.000,- Ft. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

A 3.000,- Ft pályázati díjat átutalhatom-e a saját magánszámlámról az egyesületi adószám és NEA hivatkozás megadásával az államkincstári számlára?

Igen, lehet saját számláról utalni.

A 3000.- Ft-os pályázati díjról küld-e számviteli bizonylatot a Támogatáskezelő?

Igen, a pályázati díj befizetéséről a szervezet számlát kap.

A pályázatok formai ellenőrzése során van lehetőség hiánypótlásra?
A pályázatok formai ellenőrzést követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

Amennyiben a szervezet elmúlt évben alakult, idén nyújthat be pályázatot?

A 2011.12.31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

Mikor van lehetőség módosítási kérelmet benyújtani?

Módosítási kérelem benyújtására szerződéskötés előtt is van lehetőség, szerződéskötés után pedig a projektidőszak végéig lehet módosítani az EPER-ben benyújtott kérelem formájában.

2013-as működési támogatás esetén mekkora az igényelhető és elnyerhető legmagasabb összeg?

4.000.000 Ft.

A működési pályázat esetében van minimum igényelhető összeg?

Igen, 250.000 Ft.

Normatív támogatást csak nyertes működési pályázók kaphatnak?

Igen, a normatív támogatás a nyertes pályázóknak megítélt támogatási összeg része.

A regisztrációs nyilatkozatot mindenképpen aláírva, papíralapon kell beküldeni?

Igen, a pályázó szervezet képviselőjének (együttes aláírás esetén képviselőinek) cégszerű aláírásával ellátva.

Szakmai ellenőrzést a beszámolás tekintetében a kollégiumok végzik?

Igen, a beszámoló ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi. Hiányosság esetében előterjeszti a beszámolót a Kollégium részére.

Előleget lehet-e igényelni?

Nem. A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, elő- vagy utófinanszírozás formájában. Előfinanszírozásra vonatkozó igényt a pályázatban kell jelölni.

Joomla templates by JoomlaShine